Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos apsilankymo katedros PARAPIJA

Spalio mėnesio skelbimai

 • Spalio 1 – 31 d. – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo.
  • Kviečiame Rožinį kalbėti kasdien prieš vakaro Šv. Mišias – 17.30 val.
 • Spalio 1 d. – pirmasis mėnesio antradienis:
  • 8 val. Šv. Mišios į Šv. Antaną aukojusiųjų intencijomis. Po Šv. Mišių palaiminimas šv. Antano relikvijomis.
 • Spalio 2 d. – Šv. Angelų Sargų (policijos) diena.
 • Spalio 3 d. – pirmasis mėnesio ketvirtadienis.
  • Nuo 8.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija.
  • 8 ir 18 val. Šv. Mišios už sergančius. (lapelius su sergančių vardais palikite aukų dėžutėje prie altoriaus.
 • Spalio 4 d. – pirmasis mėnesio penktadienis:
  • 8 val. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.
 • Spalio 5 d. – Šv. Faustinos Kovalskos minėjimas ir pirmasis mėnesio šeštadienis:
  • 18 val. Šv. Mišios padėkos intencija ir už geradarius.

Alfa kursas

Kas yra Alfa kursas? Tai evangelizacinis kursas, kurio metu susipažįstama su pamatinėmis krikščionybės tiesomis ir kviečiama asmeniškai išgyventi Švenčiausios Trejybės slėpinį bei rasti vis artimesnį santykį su Jėzumi. Čia yra galimybe pasidalinti savo mintimis, ieškoti atsakymų į esminius gyvenimo klausimus bei rasti bendraminčių.

Kam jis skirtas? Jis skirtas ir netikintiems, ir tikintiems, kurie nori geriau pažinti krikščionybę bei gilintis į jos tiesas. Dėl savo paprastumo ir metodinės medžiagos aiškumo, jie gali buti toliau vedami kurso dalyvių savo aplinkoje: parapijoje, maldos grupėje, bendruomenėje arba tiesiog savo pažįstamų rate.

Nuo ko prasidėjo Alfa kursas? Alfa kursas prasidėjo Didžiojoje Britanijoje, centriniame Londono rajone, Bromptone, Šventosios Trejybės anglikonu bažnyčioje XX a. 8 dešimtmečio pabaigoje. Pirminis kurso tikslas buvo neformalioje aplinkoje naujiesiems krikščionims pateikti pagrindinius krikščionybės principus. 1990 m. buvęs teisininkas Nicky Gumbel perėme kurso vedima. Jis pastebėjo, kad toks kursas galėtų buti naudingas nelankantiems bažnyčios žmonėms, ir adaptavo medžiaga šiai klausytoju grupei.

Sigitas Tamkevičius SJ skiriamas kardinolu

Popiežius Pranciškus sekmadienį po vidudienio maldos pranešė, kad spalio 5 dieną sušauktoje konsistorijoje į Kardinolų kolegiją priims trylika naujų kardinolų. Tarp jų – Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ.
 

„Melskime už naujuosius kardinolus, kad, patvirtindami savo priklausymą Kristui, padėtų jam vykdyti Romos vyskupo tarnystę dėl visos ištikimos Dievo tautos gerovės“, – pasakė popiežius Pranciškus sekmadienį po Vidudienio maldos Šv. Petro aikštėje. (SAK / Vatican News)

Popiežiaus maldos intencija rugsėjo mėnesiui

Melskimės, kad politikai, mokslininkai ir ekonomistai bendradarbiautų siekdami apsaugoti jūras ir vandenynus.

„Vandenynai talpina didelę dalį visos planetos vandens ir didžiulę įvairovę gyvų būtybių, kurioms gresia įvairūs pavojai. Kūrinija – tai žmonijai patikėtas Dievo meilės projektas. Jei tikime, turime būti solidarūs su savo bendrais namais. Šį mėnesį melskimės, kad politikai, mokslininkai ir ekonomistai bendradarbiautų siekdami apsaugoti jūras ir vandenynus.“

Dievas yra reiklus, tačiau atviras visiems

„Viešpatie, ar maža bus išgelbėtų?“, – kažkas paklausė Jėzaus, kai Jis mokydamas per miestelius ir kaimus keliavo link Jeruzalės (žr. Lk 13,22 – 30). Šį epizodą iš dienos liturginių skaitinių sekmadienio vidudienio susitikime šv. Petro aikštėje komentavo popiežius Pranciškus. Anot Pranciškaus, Viešpačiui užduotame klausime atsispindi dėmesys kiekybei. Kiek bus išgelbėta? Koks skaičius? O Jėzaus atsakymas ragina dėmesį nukreipti kitur – į savo atsakomybę dabarties metu: „Pasistenkite įeiti pro ankštus vartus! Sakau jums, daugelis bandys įeiti, bet neįstengs“.

Šiais žodžiais Jėzus leidžia suprasti, jog tai nėra skaičių klausimas. Rojuje nėra nustatyto skaičiaus. Kalba eina apie tai, kad jau dabar reikia eiti pro ankštus vartus. Jie atviri visiems, tačiau ankšti. Tai yra esminis akcentas. Jėzus nenori mūsų suklaidinti – „būkite ramūs, tai lengva, matysite plačią autostradą ir didelį pravažiavimą jos gale“. Ne, Jis mums sako, kad praėjimas yra ankštas, tokia yra reali padėtis.

Maloniai Jus kviečiame skirti 2% savo pajamų mokesčio Vilkaviškio parapijai.

Paramos gavėjo pavadinimas – Vilkaviškio Švč. M. Marijos apsilankymo parapija
Įmonės kodas (identifikacinis numeris) – 191298828
Adresas – Vytauto g. 14, 70140 Vilkaviškis, Lietuva
Banko sąskaita – LT13 4010 0401 0009 1538

Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija 

Vytauto g. 14, 70140 Vilkaviškis, Lietuva

Įmonės kodas:  191298828
Įmonės sąskaita:  LT13 4010 0401 0009 1538

El. paštas:  vilkaviskioparapija@gmail.com
Telefonas: 8 (342) 53393