Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos apsilankymo katedros PARAPIJA

Mielieji,

Gedimino g. 19, nemokamos psichologo ir priklausomybių konsultanto konsultacijos, savitarpio pagalbos grupės, tėvystės mokymai Vilkaviškio rajono gyventojams. Organizuoja Vilkaviškio dekanato šeimos centras, finansuoja Esfa. Kreiptis tel. 8 603 85376 Laura Bušauskienė.

Laiko dulkės apneša net gražiausius objektus, pastatus ir gyvenimus. Daugelis pastebėjote, kad laiko dulkės apnešė ir mūsų katedros vidų: langus, sienas…
Todėl kreipiuosi į visus, visus parapijiečius suremti pečius ir surinkus pinigų suremontuoti katedrą. Būtina tvarkyti langus (turbūt pastebėjote vandens nutekėjimus po lietaus ant sienos) ir perdažyti pajuodusias sienas. Tai kainuoja labai daug, apie 200 tūkstančių eurų. Kainos didžiulės ką tik pajudinsi. O katedroje dar ir aukštis. Auką galite atnešti į kleboniją, zakristiją arba pervesti į banko sąskaitą nurodant katedros remontui: Luminor bankas LT394010051005432858.
Gali kai kam atrodyti, kad nereikia. Bet deja – reikia. Ačiū visiems, už supratingumą, gerumą, nuoširdumą.

Rugsėjo mėnesio skelbimai

  • Rugsėjo 1 – 8 d. – Trakų Švč. M. Marijos, Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos atlaidai. Šv. Mišios 10, 12, 17 ir 18 val.
  • Rugsėjo 7 – 15 d. – Didieji Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai (Šilinės). Šv. Mišios 8, 9, 10, 12 ir 18 val.
  • Rugsėjo 1 d. – Mokslo ir žinių diena ir pirmasis mėnesio penktadienis: 8 val. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis. 9 val. Šv. Mišios už besimokantį jaunimą ir pedagogus.
  • Rugsėjo 2 d. –  pirmasis mėnesio šeštadienis: 18 val. Šv. Mišios padėkos intencija ir už geradarius.
  • Rugsėjo 3 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis: Šv. Mišios už parapiją ir pašaukimus.
  • Rugsėjo 4 d. – pirmasis mėnesio pirmadienis: Šv. Mišios už mirusius aukojusiųjų intencijomis.
  • Rugsėjo 5 d. – pirmasis mėnesio antradienis: 8 val. Šv. Mišios į Šv. Antaną aukojusiųjų intencijomis. Po Šv. Mišių litanija ir palaiminimas šv. Antano relikvija.
  • Rugsėjo 7 d. – pirmasis mėnesio ketvirtadienis: Po 8 val. Šv. Mišių iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija. 8 ir 18 val Šv. Mišios už sergančius ir slaugytojus. (Lapelius su sergančių vardais ir aukas palikite aukų dėžutėje prie altoriaus).
  • Rugsėjo 8 d. – Švč. Mergelės Marijos Gimimo iškilmė: 8 ir 18 val. Šv. Mišiose melsimės į Švč. M. Mariją aukojusiųjų intencijomis.

Už visuomenės užribyje atsidūrusius žmones

Lieka atviras klausimas, kuris jokiu būdu nėra akivaizdus: kaip galima duoti apčiuopiamą atsakymą milijonams vargšų, kurie dažnai susiduria tik su abejingumu ir net pasidygėjimu? Kokį teisingumo kelią reikia nueiti, kad socialinė nelygybė būtų įveikta ir kad būtų galima grąžinti taip dažnai trypiamą žmogiškąjį orumą? Individualistinis gyvenimo būdas prisideda prie skurdo atsiradimo, ir dažnai vargšams suverčiama atsakomybė už jų situaciją. Tačiau vargas ne likimo vaisius, o egoizmo pasekmė. Todėl lemiamai svarbu gyvinti vystymosi procesus, kur būtų vertinami visų gebėjimai, kad kompetencijų tarpusavio papildomumas ir vaidmenų įvairovė vestų prie bendro dalyvavimo išteklių. Yra daug „turtingųjų“ vargingumo formų, kurios galėtų būti išgydytos „vargšų“ turtingumu, jei tik jie galėtų tarpusavyje susitikti ir susipažinti! Nėra tokio varguolio, kuris negalėtų ko nors duoti kitam per abipusius mainus. Vargšai negali būti tik gavėjai; jie turi atsidurti tokioje situacijoje, kad galėtų ką nors duoti, nes jie gerai moka atsidėkoti. Kiek daug prieš akis turime bendro dalijimosi pavyzdžių! Vargšai dažnai mus moko solidarumo ir dalijimosi. Tiesa, jie kažko stokoja, dažnai jiems trūksta daug ko, dažnai būtinų dalykų, tačiau jų stygius nereiškia visko, nes jie išlaiko Dievo vaikų orumą, kurio iš jų niekas negali atimti.

Todėl būtina kitokia prieiga vargo apraiškų atžvilgiu. Tai iššūkis, kurį turi priimti vyriausybės ir pasaulinės institucijos, pasitelkdamos toliaregišką socialinį modelį, pajėgiantį dorotis su naujomis pasaulyje atsirandančiomis vargo formomis, darysiančiomis lemiamą poveikį artimiausiais dešimtmečiais. Jei vargšai marginalizuojami, tarsi jie patys būtų kalti dėl savo situacijos, vadinasi, ir pačią demokratijos sampratą ištiko krizė, ir bet kokia socialinė politika yra pasmerkta žlugti. Su dideliu nuolankumu turime pripažinti, jog vargšų akivaizdoje dažnai esame nekompetentingi. Apie juos kalbama abstrakčiai, sutelkiamas dėmesys į statistiką, siekiama sujaudinti kokiu nors dokumentiniu filmu. Priešingai, vargo apraiškos turi provokuoti mus kūrybingiems projektams, ugdantiems veiksmingą laisvę, kad kiekvienas žmogus savo asmeniniais gebėjimais galėtų realizuoti savo gyvenimą. Reikia vengti iliuzinio mąstymo, esą laisvė pasiekiama ir didėja turint pinigų. Siekis veiksmingai tarnauti vargšams provokuoja veikti ir padeda rasti vis tinkamesnių būdų, kaip kelti ir skatinti tą žmonijos dalį, kuri dažnai yra anonimiška ir bebalsė, tačiau turi pagalbos prašantį Išganytojo atvaizdą.

Popiežius nuolat kviečia melstis, kad visuomenės užribyje atsidūrę, nežmoniškomis sąlygomis gyvenantys žmonės nebūtų pamiršti institucijų ir niekada nebūtų laikomi beverčiais.

Popiežius Pranciškus

Maloniai Jus kviečiame skirti 2% savo pajamų mokesčio Vilkaviškio parapijai.

Paramos gavėjo pavadinimas – Vilkaviškio Švč. M. Marijos apsilankymo parapija
Įmonės kodas (identifikacinis numeris) – 191298828
Adresas – Vytauto g. 14, 70140 Vilkaviškis, Lietuva
Banko sąskaita – LT13 4010 0401 0009 1538

Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija kartu su Europos socialiniu fondu vykdo projektą

Siekdama mažinti socialinę atskirtį Vilkaviškio mieste. Projekto metu visus priklausančius socialiai pažeidžiamoms grupėms kviečiame pasinaudoti valgyklos, dušo ir skalbyklos paslaugomis.
Mus rasite adresu: Vytauto g. 14, Vilkaviškis, šalia Vilkaviškio Katedros.
Skalbyklos paslaugomis galima pasinaudoti darbo dienomis nuo 9 iki 10val.
Dušo paslaugomis – darbo dienomis nuo 10 iki 11 val.
Socialinė valgykla covid19 infekcijos metu maisto dainius dalina išsinešimui kasdien nuo 10 iki 11val.

Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija 
Vytauto g. 14, 70140 Vilkaviškis, Lietuva

Įmonės kodas:  191298828
Įmonės sąskaita:  LT13 4010 0401 0009 1538

El. paštas:  vilkaviskioparapija@gmail.com
Telefonas: 8 (342) 53393