Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos apsilankymo katedros PARAPIJA
BIRŽELIO mėnesį, kadangi dar pratęstas karantinas, mūsų parapijoje Šv. Mišios aukojamos kiekvieną dieną 8:00 ir 18:00 val. Šeštadienį Šv. Mišios 9:00 val. (10:00 val.) ir 18:00 val. Sekmadieniais 9:00, 10:30, 12:00 ir 18:00 val. katedroje. 13:00 val. Šv. Kryžiaus išaukštinimo (mažojoje) bažnyčioje. Nuo LIEPOS mėnesio 10:30 val. Šv. Mišios ATŠAUKIAMOS.

Birželio mėnesio skelbimai

 • Nuo Birželio 1 d. – birželinės pamaldos skirtos Švč. Jėzaus Širdies garbei. Visus kviečiame jose dalyvauti.
  • Po vakaro Šv. Mišių (Sekmadieniais – prieš šv. Mišias 17.40 val.) adoruojant Švč. Sakramentą giedama Švč. Jėzaus Širdies litanija ir kalbamas Žmonijos pasiaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai aktas.
 • Birželio 1 d. – pirmasis mėnesio antradienis:
  • 8 val. Šv. Mišios į Šv. Antaną aukojusių intencijomis. Po Šv. Mišių palaiminimas šv. Antano relikvija.
 • Birželio 3 d. – pirmasis mėnesio ketvirtadienis:
  • Nuo 8.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija.
  • 8 ir 18 val. Šv. Mišios už sergančius. (Lapelius su sergančių vardais ir aukas palikite aukų dėžutėje prie altoriaus).
  • Jėzaus Širdies litanija giedosime prieš vakaro Šv. Mišias.
 • Birželio 4 d. – pirmasis mėnesio penktadienis:
  • 8 val. Sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.
 • Birželio 5 – 13 d. – Laukiant vyskupijos globėjo šv. Antano iškilmės – novena (devyndienis) į šv. Antaną po ryto Šv. Mišių (meldžiantis už jaunimą, šeimas, dvasinius pašaukimus ir visą vyskupiją).

Birželinės pamaldos

Katedroje birželinės pamaldos visą birželio mėnesį kiekvieną vakarą po 18 val. šv. Mišių. Sekmadienį prieš šv. Mišias – 17.40 val.
Pamaldumas Švenčiausiajai Širdžiai – ypatinga pamaldumo Jėzui forma. Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. Švenčiausiosios Širdies pamaldumas – tai pamaldumas garbingajai Jėzaus Kristaus Širdžiai, kuri atspindi ir primena Jėzaus meilę mums, Jo jautrumą ir gerumą. Galime sakyti ir taip – tai pamaldumas Jėzaus Kristaus Meilei, apie kurią primena ir kurią atspindi Jo Širdis. Širdis vaizduojama sužeista, o matoma žaizda primena mums apie nematomą Jo meilės žaizdą. Pirmieji aiškūs pamaldumo Švč. Jėzaus Širdžiai ženklai aptinkami XI ir XII a. Manoma, kad pamaldumas gimė benediktinų ar cistersų vienuolynų atmosferoje, šv. Anzelmo ir šv. Bernardino idėjų pasaulyje. Toks pamaldumas buvo gerai žinomas šv. Gertrūdai ir šv. Matildai. XIII-XVI a. pamaldumas Švč. Jėzaus Širdžiai buvo praktikuojamas, bet neplėtojamas. Šio pamaldumo praktikavimo pavyzdžių aptinkama įvairių kongregacijų (pranciškonų, domininkonų, kartūzų) pamaldumo praktikoje bei įvairių šventųjų gyvenimų aprašymuose. Tačiau tai buvo tik individualus mistinio pobūdžio pamaldumas. XVI a. įvyko esminis pokytis – pamaldumas perėjo iš mistinės sferos į krikščionišką asketizmą. XVII-XVIII a. pamaldumas išpopuliarėjo Prancūzijoje. 1856 m., Prancūzijos vyskupams atkakliai prašant, Popiežius Pijus IX paskelbė Švč. Jėzaus Širdies dieną visuotine Bažnyčios švente. 1899 m. birželio 11 d. popiežiaus Leono XIII įsaku pagal jo pateiktą formulę visa žmonija buvo iškilmingai paaukota Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai.
 

Popiežius: Trejybės slėpinio nesuprantame, bet jaučiame jį širdimi

Tai didžiulis slėpinys, kuris viršija mūsų proto galimybes, bet kalba mūsų širdžiai, sakė popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį, prieš „Viešpaties Angelo“ maldą, kalbėdamas apie šią dieną liturgijoje švenčiamą Švenčiausiosios Trejybės iškilmę.
 
„Dievas yra meilė“ – šie apaštalo šv. Jono žodžiai, pasak Pranciškaus, labai paprastai ir tiksliai paaiškina Trejybės slėpinį. Kadangi Dievas yra meilė, nors ir būdamas vienas, jis yra ne vienatvė, o bendrystė. Meilė – tai savęs dovanojimas. Tėvas save dovanoja per Sūnų; Sūnus save aukoja Tėvui; jų abipusė meilė yra Šventoji Dvasia, jų vienybės ryšys…
Maloniai Jus kviečiame skirti 2% savo pajamų mokesčio Vilkaviškio parapijai.

Paramos gavėjo pavadinimas – Vilkaviškio Švč. M. Marijos apsilankymo parapija
Įmonės kodas (identifikacinis numeris) – 191298828
Adresas – Vytauto g. 14, 70140 Vilkaviškis, Lietuva
Banko sąskaita – LT13 4010 0401 0009 1538

Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija 

Vytauto g. 14, 70140 Vilkaviškis, Lietuva

Įmonės kodas:  191298828
Įmonės sąskaita:  LT13 4010 0401 0009 1538

El. paštas:  vilkaviskioparapija@gmail.com
Telefonas: 8 (342) 53393