Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos apsilankymo katedros PARAPIJA

Nuo LIEPOS mėnesio 10.30 val. šv. Mišios ATŠAUKIAMOS. Mūsų parapijoje šv. Mišios aukojamos kiekvieną dieną 8 ir 18 val. Šeštadienį šv. Mišios 9 val. (10 val) ir 18 val. Sekmadieniais 9, 12 ir 18 val katedroje. 13 val. šv. Kryžiaus išaukštinimo (mažojoje) bažnyčioje. Visa informacija apie parapijos renginius skelbiama facebook paskyroje :Vilkaviškio parapija. Nepamirškime už savo artimus paaukoti šv. Mišių, priimti šv. Sakramentus, nes tai pati didžiausia dovana mūsų artimiesiems, kurie jau užbaigę žemiškąją kelionę.  AČIŪ Jums už aukas ir maldas, kad išlaikote savo bažnyčią..

Liepos mėnesio skelbimai

 • Liepos 1 d. – Pirmasis mėnesio ketvirtadienis:
  • Nuo 8.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija.
  • 8 ir 18 val. Šv. Mišios už sergančius. (Lapelius su sergančių vardais ir aukas palikite aukų dėžutėje prie altoriaus).
 • Liepos 2 d. – Pirmasis mėnesio penktadienis ir Švč. M. Marijos – Šeimų Karalienės šventė:
  • 8 val. Sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.
 • Liepos 3 d. – Pirmasis mėnesio šeštadienis ir apaštalo Tomo minėjimas:
  • 18 val. Šv. Mišios padėkos intencija ir už geradarius.
 • Liepos 4 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis:
  • 12 val. Šv. Mišios už parapiją ir pašaukimus.
 • Liepos 5 d. – pirmasis mėnesio pirmadienis.
  • 18 val. Sudėtinės Šv. Mišios už mirusius aukojusiųjų intencijomis.
 • Liepos 6 d. – Valstybės diena ir pirmasis mėnesio antradienis:
  • 12 val. Šv. Mišios už Lietuvą.
  • 8 val. Šv. Mišios į Šv. Antaną aukojusių intencijomis. Po Šv. Mišių palaiminimas šv. Antano relikvija.

Popiežiaus žinia seneliams ir visiems pagyvenusiems žmonėms

Liepos 25-ąją – Švč. M. Marijos tėvų, Jėzaus senelių – šventųjų Joakimo ir Onos – liturginės šventės išvakarėse pirmą kartą bus minima Pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena. Šia proga Šventasis Tėvas kreipiasi į visus senelius ir pagyvenusius žmones.

„Aš esu su jumis per visas dienas“ (Mt 28, 20) – Viešpats, prieš žengdamas į dangų, pažadėjo savo mokiniams. Šį pažadą šiandien jis kartoja ir tau, brangus seneli, brangi senele“, – sako popiežius. „Puikiai suprantu, kad ši žinia tave pasiekia sunkiu metu. Pandemija buvo tarsi nelaukta smarki audra, ji kaip smarkus išmėginimas užklupo kiekvieno gyvenimą, tačiau ypatingai žiauri ji buvo senatvės sulaukusiems žmonėms. Daugybė mūsų susirgo, daug mirė arba matė savo sutuoktinių ar artimųjų mirtį. Daugybė buvo priversti labai ilgai gyventi vienatvėje“, – sako popiežius, patikindamas, kad Viešpačiui žinomos visų žmonių kančios ir jis nė vienam nėra abejingas.

Popiežius: Trejybės slėpinio nesuprantame, bet jaučiame jį širdimi

Tai didžiulis slėpinys, kuris viršija mūsų proto galimybes, bet kalba mūsų širdžiai, sakė popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį, prieš „Viešpaties Angelo“ maldą, kalbėdamas apie šią dieną liturgijoje švenčiamą Švenčiausiosios Trejybės iškilmę.
 
„Dievas yra meilė“ – šie apaštalo šv. Jono žodžiai, pasak Pranciškaus, labai paprastai ir tiksliai paaiškina Trejybės slėpinį. Kadangi Dievas yra meilė, nors ir būdamas vienas, jis yra ne vienatvė, o bendrystė. Meilė – tai savęs dovanojimas. Tėvas save dovanoja per Sūnų; Sūnus save aukoja Tėvui; jų abipusė meilė yra Šventoji Dvasia, jų vienybės ryšys…
Maloniai Jus kviečiame skirti 2% savo pajamų mokesčio Vilkaviškio parapijai.

Paramos gavėjo pavadinimas – Vilkaviškio Švč. M. Marijos apsilankymo parapija
Įmonės kodas (identifikacinis numeris) – 191298828
Adresas – Vytauto g. 14, 70140 Vilkaviškis, Lietuva
Banko sąskaita – LT13 4010 0401 0009 1538

Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija 

Vytauto g. 14, 70140 Vilkaviškis, Lietuva

Įmonės kodas:  191298828
Įmonės sąskaita:  LT13 4010 0401 0009 1538

El. paštas:  vilkaviskioparapija@gmail.com
Telefonas: 8 (342) 53393