Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos apsilankymo katedros PARAPIJA

Tikintieji kviečiami kasdien asmeniškai ir bendruomenėse melstis popiežiaus intencija ir už artėjantį Šventojo Tėvo atvykimą.

Melskime už mūsų Šventąjį Tėvą Pranciškų, kad Viešpats Dievas, išrinkęs jį vyriausiuoju vyskupu, saugotų jį sveiką ir tvirtą savo Bažnyčiai – šventajai Dievo tautai valdyti, o mums, jo atvykimo belaukiantiems, padėtų deramai pasiruošti ir išgirsti jo nešamą evangelinę tikėjimo, vilties ir meilės žinią. Amen.

Viešpatie Dieve, meilingai pažvelk į savo tarną Pranciškų, kurį išrinkai ir paskyrei vyriausiuoju vyskupu. Saugok jį sveiką ir tvirtą savo Bažnyčiai – šventajai Dievo tautai valdyti. Padėk mums išgirsti jo nešamą evangelinę tikėjimo, vilties ir meilės žinią. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.
Amen.

Šv. Tėvo intencijos

Rugpjūčio mėnesio intencija
Kad didieji ekonominiai bei politiniai pasirinkimai saugotų šeimas kaip žmonijos turtą.
Rugsėjo mėnesio intencija
Kad Afrikos žemyno jaunimas galėtų įgyti išsilavinimą ir dirbti savo šalyje.

Balandžio mėnesio skelbimai

 • Balandžio 1 d. – pirmasis mėnesio pirmadienis:
  • 18 val. Sudėtinės šv. Mišios už mirusius aukojusiųjų intencijomis.
 • Balandžio 2 d. – pirmasis mėnesio antradienis:
  • 8 val. Sudėtinės Šv. Mišios į šv. Antaną aukojusiųjų intencijomis. Po Šv. Mišių palaiminimas šv. Antano relikvija.
 • Balandžio 4 d. – pirmasis mėnesio ketvirtadienis:
  • Nuo 8.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija.
  • 8 ir 18 val. Sudėtinės Šv. Mišios už sergančius. (lapelius su sergančių vardais, už kuriuos norėtumėte, kad būtų meldžiamasi, palikite aukų dėžėje prie altoriaus).
 • Balandžio 5 d. – pirmasis mėnesio penktadienis:
  • 8 val. Sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.

Popiežius PRANCIŠKUS

Bendrosios audiencijos katechezė – Krikščioniškoji viltis.

11. Viskas yra malonė (plg. Rom 5, 1–5)

Nuo vaikystės esame mokomi, kad didžiuotis yra negražu. Mano šalyje pagyrūnus vadina „povais“. Tai taiklu, nes gyrimasis tuo, kas esi arba ką turi, yra ne tik puikybės ženklas, bet ir rodo pagarbos stoką, ypač tiems, kuriems sekasi blogiau negu mums. Tačiau šiame Laiško romiečiams fragmente apaštalas Paulius mus nustebina: net du kartus ragina didžiuotis. Taigi kuo galima girtis? Jei jis ragina didžiuotis, vadinasi, teisėta kažkuo didžiuotis. Kaip galima tai daryti neįžeidžiant kitų, nieko neišskiriant?

Popiežius Lietuvoje: Aušros Vartuose

2018 m. rugsėjo 22 d. popiežius Pranciškus meldėsi Aušros Vartų Gailestingumo Motinos šventovėje.

Brangūs broliai ir seserys!

Esame priešais ”Aušros Vartus”, tiksliau prie to, kas liko iš šio miesto sienų, tarnavusių apsigynimui nuo visokių pavojų ir provokacijų, ir kuri 1799 metais užpuolikų kariuomenės buvo visiškai sugriauta ir liko tik šie vartai: kuriuose jau tada buvo “Gailestingumo Mergelės” atvaizdas, Šventosios Dievo Motinos, kuri visuomet yra pasiruošusi mums pagelbėti, ateiti mums į pagalbą.

Jau nuo tų dienų, Ji norėjo mus išmokyti, kad galima apginti be puolimo, kad galima būti išmintingais be liguisto nepasitikėjimo niekuo. Ši Motina, paveiksle pavaizduota be Kūdikio, auksu karūnuota, yra visų Motina; kiekviename, kurie čia atvyksta, ji mato tai, ko labai dažnai net mes patys nepajėgiame suvokti: Ji įžvelgia savo Sūnaus Jėzaus veidą, įspaustą mūsų širdyse.

Popiežius: daug dialogo žiedų, jie duos vaisių.

Grįždamas iš Maroko, 28-sios pontifikato tarptautinės kelionės, popiežius Pranciškus susitiko su žurnalistais lėktuve surengtoje spaudos konferencijoje ir atsakė į jam užduotus klausimus įvairiomis temomis: apie dialogą su musulmonais, apie su Maroko karaliumi pasirašytą pareiškimą dėl Jeruzalės, apie migrantus Europoje, apie kardinolo Barbarin nuteisimą Prancūzijoje, apie sąžinės laisvės eroziją krikščioniškos tradicijos šalyse, taip pat apie velnią.

Pasak vieno su popiežiumi skridusio žurnalisto, ši kelionė buvo istorinė marokiečiams, todėl turbūt galima laukti taikos ir kultūros santykių su musulmonais poslinkių.

Popiežius Pranciškus šią kelionę pavadino „sužydėjimu“. O žiedai teikia viltį, kad iš jų išaugs vaisiai. „Džiaugiuosi“, – sakė popiežius, paminėdamas dviejų savo kelionių – į Jungtinius Arabų Emyratus ir į Maroką – rezultatus. „Džiaugiuosi, nes per šias dvi keliones galėjau pasisakyti apie tai, kas man ypatingai rūpi: apie taiką, vienybę, brolystę“.

Maloniai Jus kviečiame skirti 2% savo pajamų mokesčio Vilkaviškio parapijai.

Paramos gavėjo pavadinimas – Vilkaviškio Švč. M. Marijos apsilankymo parapija
Įmonės kodas (identifikacinis numeris) – 191298828
Adresas – Vytauto g. 14, 70140 Vilkaviškis, Lietuva
Banko sąskaita – LT13 4010 0401 0009 1538

Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija 

Vytauto g. 14, 70140 Vilkaviškis, Lietuva

Įmonės kodas:  191298828
Įmonės sąskaita:  LT13 4010 0401 0009 1538

El. paštas:  vilkaviskioparapija@gmail.com
Telefonas: 8 (342) 53393