Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos apsilankymo katedros PARAPIJA

Tikintieji kviečiami kasdien asmeniškai ir bendruomenėse melstis popiežiaus intencija ir už artėjantį Šventojo Tėvo atvykimą.

Melskime už mūsų Šventąjį Tėvą Pranciškų, kad Viešpats Dievas, išrinkęs jį vyriausiuoju vyskupu, saugotų jį sveiką ir tvirtą savo Bažnyčiai – šventajai Dievo tautai valdyti, o mums, jo atvykimo belaukiantiems, padėtų deramai pasiruošti ir išgirsti jo nešamą evangelinę tikėjimo, vilties ir meilės žinią. Amen.

Viešpatie Dieve, meilingai pažvelk į savo tarną Pranciškų, kurį išrinkai ir paskyrei vyriausiuoju vyskupu. Saugok jį sveiką ir tvirtą savo Bažnyčiai – šventajai Dievo tautai valdyti. Padėk mums išgirsti jo nešamą evangelinę tikėjimo, vilties ir meilės žinią. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.
Amen.

Šv. Tėvo intencijos

Rugpjūčio mėnesio intencija
Kad didieji ekonominiai bei politiniai pasirinkimai saugotų šeimas kaip žmonijos turtą.
Rugsėjo mėnesio intencija
Kad Afrikos žemyno jaunimas galėtų įgyti išsilavinimą ir dirbti savo šalyje.

Rugsėjo mėnesio skelbimai

 • Rugsėjo 1-8 d. – Trakų Švč. M. Marijos, Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos atlaidai.
  • Šv. Mišios 10, 12, 17 ir 18 val.
 • Rugsėjo 1 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis:
  • 18 val. Šv. Mišios padėkos intencija ir už geradarius.
 • Rugsėjo 2 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis:
  • 12 val. Šv. Mišios už parapiją ir pašaukimus.
  • 16.30 val. Paežerių dvaro festivalio koncertas – „Muzikos vitražai“. Koncertas nemokamas, visus nuoširdžiai kviečiame.
 • Rugsėjo 3 d. – pirmasis mėnesio pirmadienis:
  • 9 val. Šv. Mišios už besimokantį jaunimą ir pedagogus.
  • 18 val. Šv. Mišios už mirusius aukojusiųjų intencijomis.

Popiežius PRANCIŠKUS

Bendrosios audiencijos katechezė – Krikščioniškoji viltis.

„Kokios dailios kalnuose šauklio kojos…“ (Iz 52)

52 skyrių Izaijas pradeda kviesdamas Jeruzalę prabusti, nusikratyti dulkes, nusimesti grandines ir apsivilkti gražiausiais drabužiais, nes Viešpats atėjo išvaduoti savo tautos (1–3 eil.). Po to priduriama: „Todėl manoji tauta patirs mano šlovę tą dieną, nes aš Tas – Viešpats, kurs tai sako. Štai aš esu!“ (6 eil.).

Šiuo Viešpaties ištariamu „Štai aš“ apibendrinama jo tvirta valia mus išgelbėti ir būti arti mūsų, o Jeruzalė į pranašo kvietimą atsiliepia džiaugsmo giesme. Tai labai svarbus istorinis momentas. Baigiasi Babilono tremtis; Izraeliui atsiveria galimybė iš naujo atrasti Dievą, tikėjime atrasti savo tapatybę. Viešpats priartėja, o „likutis“, tai yra maža tautos dalis, išgyvenusi tremtį, tremtyje išlaikiusi tikėjimą, perėjusi krizę, net tamsoje toliau tikėjusi ir išlaikiusi viltį, – tas „likutis“ galės matyti Dievo stebuklus.

Dvidešimt pirmasis eilinis sekmadienis

Kur kitur galime tikėtis tikros pagalbos ir vilties ateityje kvėpuoti Dievo malone? Tu, Viešpatie, mus pakvietei, todėl mes daugiau neturime kur eiti. Galime tik pasilikti su Tavimi…

Daugelis Jėzaus mokinių sakė: „Kieti jo žodžiai, kas gali jų klausytis!“ Jėzus, žinodamas, kad mokiniai dėl to murma, paklausė: „Jus tai piktina? O kas būtų, jei pamatytumėte Žmogaus Sūnų, užžengiantį ten, kur jis buvo pirmiau?! Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. Žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, yra dvasia ir gyvenimas. Bet kai kurie iš jūsų netiki“. Mat Jėzus iš pat pradžių žinojo ir kas netiki, ir kas jį išduos. Jis dar sakė: „Štai kodėl aš jums sakiau: niekas negali ateiti pas mane, jeigu jam nėra duota Tėvo“. Nuo to meto nemaža jo mokinių pasitraukė ir daugiau su juo nebevaikščiojo. Tada Jėzus paklausė Dvylika: „Gal ir jūs norite pasitraukti?“ Simonas Petras atsakė: „Viešpatie, pas ką mes eisime?! Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Mes įtikėjome ir pažinome, kad tu – Dievo Šventasis“. (Jn 6, 60-69)

Dubline baigėsi Pasaulinis šeimų susitikimas. Kitas – po 3 metų Romoje

Sekmadienį po pietų Dublino Fenix parke popiežius Pranciškus aukojo Pasaulinio šeimų susitikimo uždarymo Mišias. Šia proga buvo pranešta, kad kitas toks susitikimas 2021 m. bus surengtas Romoje.

Sekmadienį aukotos Mišios prasidėjo ilgu gailesčio aktu, kuriuo popiežius maldavo atleidimo už nepilnamečių seksualinį išnaudojimą Airijoje, už kitus nusikalstamus ir nuodėmingus piktnaudžiavimus valdžia ir sąžine.

Homilijoje, kreipdamasis į šeimas, atvykusias iš visos Airijos ir kitų daugiau kaip šimto šalių, popiežius kalbėjo:

 „Užbaigdami šį Pasaulinį šeimų susitikimą, susibūrėme kaip šeima prie Viešpaties stalo. Dėkojame Viešpačiui už visas malones, kuriomis jis apdovanojo mūsų šeimas“. Popiežius sakė, kad šis bendrystės su Viešpačiui ir tarp mūsų momentas yra labai gera proga pamąstyti apie mūsų gautų malonių šaltinį…

Maloniai Jus kviečiame skirti 2% savo pajamų mokesčio Vilkaviškio parapijai.

Paramos gavėjo pavadinimas – Vilkaviškio Švč. M. Marijos apsilankymo parapija
Įmonės kodas (identifikacinis numeris) – 191298828
Adresas – Vytauto g. 14, 70140 Vilkaviškis, Lietuva
Banko sąskaita – LT13 4010 0401 0009 1538

Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija 
Vytauto g. 14, 70140 Vilkaviškis, Lietuva

Įmonės kodas:  191298828
Įmonės sąskaita:  LT13 4010 0401 0009 1538

El. paštas:  vilkaviskioparapija@gmail.com
Telefonas: 8 (342) 53393