Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos apsilankymo katedros PARAPIJA

Kovo mėnesio skelbimai

 • Gavėnioje:
  • Graudūs verksmai – sekmadieniais betarpiškai po 12 val. Šv. Mišių adoruojant Švč. Sakramentą.
  • Kryžiaus kelias – penktadieniais 17.20 val., sekmadieniais po 9 val. Šv. Mišių.
  • Gavėnios pasninko vaisiai – nuo karo nukentėjusiems Ukrainos vaikams paremti.
 • Kovo 1 d. – I gavėnios ir pirmasis mėnesio sekmadienis.
  • 12 val. Šv. Mišios už parapiją ir pašaukimus.
 • Kovo 2 d. – pirmasis mėnesio pirmadienis:
  • 18 val. Sudėtinės šv. Mišios už mirusius aukojusiųjų intencijomis.
 • Kovo 3 d. – Pirmasis mėnesio antradienis.
  • 8 val. Sudėtinės Šv. Mišios į šv. Antaną aukojusiųjų intencijomis. Po Šv. Mišių palaiminimas šv. Antano relikvija.
 • Kovo 4 d. – Šv. Kazimiero – Lietuvos globėjo iškilmė.
  • 9 ir 18 val. Šv. Mišios į šv. Kazimierą aukojusiųjų intencijomis.

Popiežius sekmadienio vidudienį: pašvęstieji – Bažnyčios turtas

Sekmadienio vidudienį kreipdamasis į „Viešpaties Angelo“ maldai Šv. Petro aikštėje susirinkusius piligrimus ir romiečius, popiežius priminė, kad šią dieną, minėdama Jėzaus paaukojimą Jeruzalės šventykloje, Bažnyčia dėkoja Dievui už jam gyvenimą pašventusius vienuolius. Ištikimai sekdami Kristų ir gyvendami pagal Evangeliją, pašvęstieji yra labai brangus Bažnyčios turtas, sakė Pranciškus.
 
Trumpoje katechezėje komentuodamas sekmadienio Mišių Evangelijos pasakojimą apie Mariją ir Juozapą, atnešusius kūdikį Jėzų į Jeruzalės šventyklą, popiežius atkreipė dėmesį į du šio pasakojimo aspektus – judėjimą ir nuostabą.

Popiežius: civilizuota visuomenė gina kiekvieno žmogaus gyvybę

Krikščioniškasis mokymas – tai ne griežta ir savyje užsidariusi doktrina ir ne kartu su laikų kaita kintanti ideologiją, bet dinamiška tikrovė, kuri, būdama ištikima savo pagrindui, iš kartos į kartą vis atsinaujina, skelbdama prisikėlusį Jėzų Kristų, sakė popiežius Pranciškus, ketvirtadienio rytą audiencijoje priimdamas į kasmetinę plenarinę sesiją susirinkusius Tikėjimo mokymo kongregacijos narius.

Popiežius pateikė trumpą šiai kongregacijai keliamų užduočių apibrėžimą: tarnauti visuotinei Bažnyčiai, padėti Romos vyskupui ir viso pasaulio vyskupams skelbti ir saugoti tikrą katalikišką mokymą tikėjimo ir moralės klausimais. Šia prasme, sakė Pranciškus, šiemetinėje kongregacijos plenarinėje sesijoje svarstoma mūsų laikais ypatingai aktuali tema: kaip padėti nepagydoma liga sergančiam, paskutinį gyvenimo etapą gyvenančiam žmogui?

Popiežius: Dievo Žodis mus veda į gilumą

Po metų, Dievo Žodžio sekmadienis bus švenčiamas sausio 24 dieną. Šią naują kasmetinę šventę įvedė popiežius Pranciškus nurodydamas ją minėti kasmet trečiąjį eilinį metų sekmadienį. Romos vyskupijoje sausio 26 dieną pirmą kartą švęstą Dievo Žodžio sekmadienį, be popiežiaus vadovautų Mišių Šv. Petro bazilikoje, vyskupijos tikintieji savanoriai vienoje Romos senamiesčio bažnyčioje pakaitomis skaitė visą Morkaus Evangeliją.
Maloniai Jus kviečiame skirti 2% savo pajamų mokesčio Vilkaviškio parapijai.

Paramos gavėjo pavadinimas – Vilkaviškio Švč. M. Marijos apsilankymo parapija
Įmonės kodas (identifikacinis numeris) – 191298828
Adresas – Vytauto g. 14, 70140 Vilkaviškis, Lietuva
Banko sąskaita – LT13 4010 0401 0009 1538

Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija 

Vytauto g. 14, 70140 Vilkaviškis, Lietuva

Įmonės kodas:  191298828
Įmonės sąskaita:  LT13 4010 0401 0009 1538

El. paštas:  vilkaviskioparapija@gmail.com
Telefonas: 8 (342) 53393