Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos apsilankymo katedros PARAPIJA

Bendruomenė

  • Liturginės grupės: Choras, vaikų chorulis, Šv. Rašto skaitovai, ministrantai, procesijos dalyviai.
  • Mokymo-katechezė grupės: vaikų rengimo Pirmosios Šv. Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentui grupės, Sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui.
  • Parapijos centrai: Caritas, Šeimos centras , Maltos ordino pagalbos tarnyba, Kolpingo šeima.
  • Maldos ir kitos grupės: „Marijos legionas“, „Motinų maldoje“, Gyvojo Rožinio maldos grupė, 3 Anoniminių alkoholikų grupės, Viešpaties Jėzaus Atsimainymo maldos grupė, Onkologinių ligonių, bei jų artimųjų maldos grupė.

Parapijos teritorija

Vilkaviškio miestas.

Gyvenvietės ir kaimai:
Antupiai, Bačkiškiai, Baraučizna, Bardauskai, Baziliškiai, Beraginė, Bučiūnai, Degsniškiai, Didieji Būdežeriai, Didieji Šelviai, Dvarkeliai, Giedriai, Gobiškiai, Gudeliai, Karaliai, Kisiniškiai, Krūzmargis, Kumelbaliai, Lobiškiai, Lukšiškiai, Majoriškiai, Matuliškiai, Mažieji Būdežeriai, Mažieji Šelviai, Merkšiškiai, Navininkai, Ožkabaliai, Pagramdai, Paplabūdiškiai, Paramoniškiai, Pašiliai, Pavembriai, Pūstapėdžiai, Serdokai, Simanėliškiai, Skriaudupis, Steponai, Stirniškiai, Suvalkai, Užbaliai, Varpininkai, Vekeriotiškiai, Vilkiškiai, Viščiakaimis, Vižaidai, Vokiškėliai ir Znočkai.

Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo ribojasi su Alksnėnų, Alvito, Bartninkų, Didvyžių, Gižų, Keturvalakių, Lankeliškių ir Žaliosios parapijomis.

Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija 
Vytauto g. 14, 70140 Vilkaviškis, Lietuva

Įmonės kodas:  191298828
Įmonės sąskaita:  LT13 4010 0401 0009 1538

El. paštas:  vilkaviskioparapija@gmail.com
Telefonas: 8 (342) 53393