Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos apsilankymo katedros PARAPIJA

Bendruomenė

  • Liturginės grupės: Choras, vaikų chorulis, Šv. Rašto skaitovai, ministrantai, procesijos dalyviai.
  • Mokymo-katechezė grupės: vaikų rengimo Pirmosios Šv. Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentui grupės, Sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui.
  • Parapijos centrai: Caritas, Šeimos centras , Maltos ordino pagalbos tarnyba, Kolpingo šeima.
  • Maldos ir kitos grupės: „Marijos legionas“, „Motinų maldoje“, Gyvojo Rožinio maldos grupė, 3 Anoniminių alkoholikų grupės, Viešpaties Jėzaus Atsimainymo maldos grupė, Onkologinių ligonių, bei jų artimųjų maldos grupė.
Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija 
Vytauto g. 14, 70140 Vilkaviškis, Lietuva

Įmonės kodas:  191298828
Įmonės sąskaita:  LT13 4010 0401 0009 1538

El. paštas:  vilkaviskioparapija@gmail.com
Telefonas: 8 (342) 53393