Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos apsilankymo katedros PARAPIJA

Liepos mėnesio skelbimai

 • Liepos 1 d. – Pirmasis mėnesio ketvirtadienis:
  • Nuo 8.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija.
  • 8 ir 18 val. Šv. Mišios už sergančius. (Lapelius su sergančių vardais ir aukas palikite aukų dėžutėje prie altoriaus).
 • Liepos 2 d. – Pirmasis mėnesio penktadienis ir Švč. M. Marijos – Šeimų Karalienės šventė:
  • 8 val. Sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.
 • Liepos 3 d. – Pirmasis mėnesio šeštadienis ir apaštalo Tomo minėjimas:
  • 18 val. Šv. Mišios padėkos intencija ir už geradarius.
 • Liepos 4 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis:
  • 12 val. Šv. Mišios už parapiją ir pašaukimus.
 • Liepos 5 d. – pirmasis mėnesio pirmadienis.
  • 18 val. Sudėtinės Šv. Mišios už mirusius aukojusiųjų intencijomis.
 • Liepos 6 d. – Valstybės diena ir pirmasis mėnesio antradienis:
  • 12 val. Šv. Mišios už Lietuvą.
  • 8 val. Šv. Mišios į Šv. Antaną aukojusių intencijomis. Po Šv. Mišių palaiminimas šv. Antano relikvija.
 • Liepos 11 d. – Šv. Benedikto – Europos globėjo šventė ir tikroji Katedros konsekracijos diena.
 • Liepos 11 – 18 d. – Pal. Jurgio (Matulaičio) atlaidai Marijampolės bazilikoje.
  • 16 d. – Vilkaviškio dekanato diena. Meldžiamės už ligonius ir neįgaliuosius, gydytojus ir visus ligoniais besirūpinančius. Norinčius vykti kviečiame registruotis iki 07.14 raštinėje arba zakristijoje po Šv. Mišių.
  • 11.30 val. – šv. Rožinio malda Bazilikoje pal. Jurgio (Matulaičio) koplyčioje
  • 12 val. – Šv. Mišios.
  • 13 val. – agapė (marijonų vienuolyno kiemelyje).
 • Liepos 16 d. – 18 val. Šv. Mišiose melsimės už A.A kun. Viktorą Jurčiukonį minint 17 mirties metines.
 • Liepos 23 d. – Šv. Brigitos – Europos globėjos šventė.
 • Liepos 25 d. – Šv. Onos Atlaidai Alvite:
  • Šv. Mišios Katedroje tik 9 ir 18 val. (12 val. Katedroje ir 13 val. Šv. Kryžiaus bažnyčioje Šv. Mišių NEBUS).
 • Liepos 26 d. – Šv. Joakimo ir Onos Švč. Mergelės Marijos tėvai.
  • Šv. Mišios 8 ir 18 val. aukojusiųjų intencijomis.
 • Rugpjūčio 2 d. – Švč. M. Marijai, Angelų Karalienei skirtos bažnyčios (Porcinkulės) pašventinimo minėjimas. Šią dieną galima pelnyti visuotinius atlaidus aplankius katedrą arba parapijinę bažnyčią, ten pamaldžiai sukalbėjus „Tėve mūsų“ maldą ir Tikėjimo išpažinimą ir būnant malonės stovyje arba atlikus išpažintį priimti Šv. Komuniją.
Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija 
Vytauto g. 14, 70140 Vilkaviškis, Lietuva

Įmonės kodas:  191298828
Įmonės sąskaita:  LT13 4010 0401 0009 1538

El. paštas:  vilkaviskioparapija@gmail.com
Telefonas: 8 (342) 53393