Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos apsilankymo katedros PARAPIJA

Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapijoje šv. Mišios aukojamos kiekvieną dieną 8:00 ir 18:00 val. Šeštadienį šv. Mišios 9:00, 10:30 ir 18:00 val. Sekmadieniais 9:00, 12:00 ir 18:00 val. katedroje. 13:00 val. šv. Kryžiaus išaukštinimo (mažojoje) bažnyčioje. Kiekvieną sekmadienį nuo 17:00 val. iki 18:00 val. šv. Mišių vyksta Švč. Sakramento adoracija ir šlovinimas.

Kiekvieno mėnesio 13 d. meldžiamės aukotojų intencija į Švč. M. Mariją. I-ąjį mėnesio penktadienį 18:00 val. meldžiamės aukotojų intencija už gyvus ir mirusius onkologinius ligonius.

Visa informacija apie parapijos renginius skelbiama facebook paskyroje: Vilkaviškio parapija. Nepamirškime už savo artimus paaukoti šv. Mišių, priimti šv. Sakramentus, nes tai pati didžiausia dovana mūsų artimiesiems, kurie jau užbaigę žemiškąją kelionę.

AČIŪ Jums už aukas ir maldas, kad išlaikote savo bažnyčią. Savo auką galite atnešti į zakristiją, į parapijos raštinę arba pervesti į banko sąskaitą: Luminor bankas LT134010040100091538. arba SEB bankas LT467044060005455714. Gerasis Viešpats už kiekvieną gerą širdį teapipila savo malonėmis.

Tai padaryti galime tik kartu eidami ir dalindamiesi, padėdami ir džiaugdamiesi, kad Viešpats duoda ir mes galime duoti.

Kai turime prašymą, tai turime ir prisidėti, kad rankos nebūtų tuščios. Todėl savo sopulius pavedame aukos išraiška paliekant aukų dėžutėse.

Balandžio mėnesio skelbimai

 • Balandžio 1 d. – II šv. Velykų diena. Šv. Mišios 9, 12, 18 val. 14,30 val. šv. Mišiose melsimės dėkodami Dievui už prelato Vytauto Gustaičio 70 m. jubiliejų. 11 val. šv. Mišios Pūstapėdžių koplyčioje.
 • Balandžio 2 d. – pirmasis mėnesio antradienis. 8 val. melsimės aukotojų intencija į šv. Antaną.
 • Balandžio 4 d. – šv. Mišios už sergančius ir slaugytojus. (Lapelius su sergančių vardais ir aukas palikite aukų dėžutėje prie altoriaus). Nuo 8.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija.
 • Balandžio 5 d. – pirmasis mėnesio penktadienis: 8 val. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.
 • Balandžio 7 d. – Atvelykis (Dievo Gailestingumo) sekmadienis. 12 val. šv. Mišiose melsimės dėkodami Dievui už dekano kan. Virginijaus Gražulevičiaus 25 m. kunigystės. 11 val. šv. Mišios Antupių koplyčioje.
 • Balandžio 8 d. pirmadienį švenčiama Viešpaties Apreiškimo iškilmė (atkelta iš kovo 25 d. – didžiosios savaitės).
 • Nuo balandžio 14 d. sekmadienio užrašoma sudėtinėms Šv. Mišioms už gyvas ir mirusias motinas.
 • Balandžio 21 d. – IV Velykų sekamdienis – Pasaulinė maldos už dvasinius pašaukimus diena – Meldžiamės už kunigus ir naujus pašaukimus.
 • Balandžio 23 d. – Šv. kankinio Jurgio – antrojo Lietuvos globėjo diena. Šv. Mišiose meldžiamės už ūkininkus, žemdirbius.
 • Balandžio 25 d. –Šv. Evangelisto Morkaus šventė.
 • Balandžio 28 d. – Pasaulinė Gyvybės diena– „Gyvybė – didžiausia vertybė“. Nuo 10 iki 15 val. parapijos salėje atvykę iš Kauno klinikų kraujo centro darbuotojai lauks kraujo donorų. Padėkime gelbėti gyvybes padovanodami dalelę savęs.
 • Balandžio 29 d. – Šv. Kotryna Sienietė, mergelė, Bažnyčios mokytoja – Europos globėja.
 • Gegužės mėnesį kiekvieną dieną – gegužinės pamaldos skirtos Švč. M. Marijos garbei. 17.30 val. – giedosime Švč. M. Marijos litaniją.
 • Gegužės 5 d. – Motinos diena. 9 val. Šv. Mišios už gyvas ir mirusias motinas. Po Šv. Mišių – Švč. M. Marijos litanija. 12 val. Šv. Mišios už gyvas motinas. 18 val. Šv. Mišios už mirusias motinas. Prieš Mišias (17.45) bus giedamos Gedulinės liturginės valandos – „Egzekvijos“. Visose Šv. Mišiose bus teikiamas specialus palaiminimas Motinoms. Nuo Motinos Dienos, visą gegužės mėnesį, vakaro Šv. Mišios aukojamos už gyvas ir mirusias motinas aukojusiųjų intencijomis.
Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija 
Vytauto g. 14, 70140 Vilkaviškis, Lietuva

Įmonės kodas:  191298828
Įmonės sąskaita:  LT13 4010 0401 0009 1538

El. paštas:  vilkaviskioparapija@gmail.com
Telefonas: 8 (342) 53393