Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos apsilankymo katedros PARAPIJA

Rugsėjo mėnesio skelbimai

 • Rugsėjo 1-8 d. – Trakų Švč. M. Marijos, Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos atlaidai.
  • Šv. Mišios 10, 12, 17 ir 18 val.
 • Rugsėjo 1 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis:
  • 18 val. Šv. Mišios padėkos intencija ir už geradarius.
 • Rugsėjo 2 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis:
  • 12 val. Šv. Mišios už parapiją ir pašaukimus.
  • 16.30 val. Paežerių dvaro festivalio koncertas – „Muzikos vitražai“. Koncertas nemokamas, visus nuoširdžiai kviečiame.
 • Rugsėjo 3 d. – pirmasis mėnesio pirmadienis:
  • 9 val. Šv. Mišios už besimokantį jaunimą ir pedagogus.
  • 18 val. Šv. Mišios už mirusius aukojusiųjų intencijomis.
 • Rugsėjo 4 d. – pirmasis mėnesio antradienis:
  • 8 val. Šv. Mišios į Šv. Antaną aukojusiųjų intencijomis. Po Šv. Mišių palaiminimas šv. Antano relikvijomis.
 • Rugsėjo 6 d. – pirmasis mėnesio ketvirtadienis
  • Po 8 val. Šv. Mišių iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija.
  • 8 ir 18 val Šv. Mišios už sergančius ir slaugytojus. (lapelius su sergančių vardais už kuriuos norėtumėte pasimelsti, palikite aukų dėžutėje prie altoriaus).
 • Rugsėjo 7 d. – pirmasis mėnesio penktadienis:
  • 8 val. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.
 • Rugsėjo 7-15 d. – Didieji Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo atlaidai (Šilinės).
  • Šv. Mišios 8, 9, 10, 12 ir 18 val.
 • Rugsėjo 8 d. – Švč. Mergelės Marijos Gimimo iškilmė.
  • 18 val. Šv. Mišiose melsimės į Švč. M. Mariją aukojusiųjų intencijomis.
 • Rugsėjo 12 d. – Švč. Mergelės Marijos vardo minėjimas.
  • 8 val. Šv. Mišiose melsimės į Švč. M. Mariją aukojusiųjų intencijomis.
 • Rugsėjo 14 d. – Šventojo Kryžiaus išaukštinimo iškilmė.
  • Atlaidai Šv. Kryžiaus bažnyčioje rugsėjo 16 d. 13 val.
 • Rugsėjo 15 d. – Švč. M. Marijos Sopulingosios minėjimas.
  • 11 val. Tėvelius, kurių vaikai šiais mokslo metais ketina ruoštis Sutvirtinimo sakramentui kviečiame į susirinkimą parapijos salėje.
 • Rugsėjo 21 d. – Apaštalo ir evangelisto Mato šventė.
 • Rugsėjo 22 d. – Popiežiaus Pranciškaus susitikimas su jaunimu Vilniaus Katedros aikštėje.
  • 9 val. autobusai pajudės nuo parapijos salės. BŪTINA išankstinė registracija (registruotis galima pas seseles arba zakristijoje po Šv. Mišių).
  • 11 val. Tėvelius, kurie planuoja šiais mokslo metais savo vaikus leisti ruoštis Pirmajai Išpažinčiai ir Pirmajai Šventajai Komunijai kviečiame į susirinkimą parapijos salėje.
 • Rugsėjo 23 d. – Šv. Mišios su popiežium Pranciškum Kauno Santakoj.
  • 5.30 val. autobusai pajudės nuo parapijos salės. BŪTINA išankstinė registracija (registruotis galima pas seseles arba zakristijoje po Šv. Mišių).
  • Katedroje Šv. Mišios TIK 9 val. Kitų Šv. Mišių Vilkaviškyje NEBUS.
  • 9 val. Šv. Mišiose, melsimės už kan. Joną Baranauską minint 11-ąsias mirties metines..
 • Rugsėjo 29 d. – Šv. Arkangelų Mykolo, Gabrieliaus ir Rapolo šventė.
 • Spalio 1 – 31 d. – Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo.
  • Rožinį kalbėsim kasdien prieš vakaro Šv. Mišias – 17.30 val.
Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija 
Vytauto g. 14, 70140 Vilkaviškis, Lietuva

Įmonės kodas:  191298828
Įmonės sąskaita:  LT13 4010 0401 0009 1538

El. paštas:  vilkaviskioparapija@gmail.com
Telefonas: 8 (342) 53393