Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos apsilankymo katedros PARAPIJA

Kovo mėnesio skelbimai

 • Gavėnioje:
  • Graudūs verksmai – sekmadieniais betarpiškai po 12 val. Šv. Mišių adoruojant Švč. Sakramentą.
  • Kryžiaus kelias – penktadieniais 17.20 val., sekmadieniais po 9 val. Šv. Mišių.
  • Gavėnios pasninko vaisiai – nuo karo nukentėjusiems Ukrainos vaikams paremti.
 • Kovo 1 d. – I gavėnios ir pirmasis mėnesio sekmadienis.
  • 12 val. Šv. Mišios už parapiją ir pašaukimus.
 • Kovo 2 d. – pirmasis mėnesio pirmadienis:
  • 18 val. Sudėtinės šv. Mišios už mirusius aukojusiųjų intencijomis.
 • Kovo 3 d. – Pirmasis mėnesio antradienis.
  • 8 val. Sudėtinės Šv. Mišios į šv. Antaną aukojusiųjų intencijomis. Po Šv. Mišių palaiminimas šv. Antano relikvija.
 • Kovo 4 d. – Šv. Kazimiero – Lietuvos globėjo iškilmė.
  • 9 ir 18 val. Šv. Mišios į šv. Kazimierą aukojusiųjų intencijomis.
 • Kovo 5 d. – pirmasis mėnesio ketvirtadienis:
  • Nuo 8.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija.
  • 8 ir 18 val. Šv. Mišios už sergančius. (lapelius su sergančių vardais, už kuriuos norėtumėte, kad būtų meldžiamasi, palikite aukų dėžutėje prie altoriaus
 • Kovo 6 d. – pirmasis mėnesio penktadienis:
  • 8 val. Sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.
 • Kovo 7 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis.
  • 18 val. šv. Mišios padėkos intencija ir už geradarius.
 • Kovo 11 d. – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena:
  • 12 val. Šv. Mišiose melsimės už Lietuvą.
 • Kovo 19 d. – Šv. Juozapo, Švč. M. Marijos sužadėtinio šventė. Šv. Kryžiaus bažnyčioje atlaidai.
  • 8 ir 18 val. Katedroje Šv. Mišios į Šv. Juozapą aukojusiųjų intencijomis.
 • Kovo 25 d. – Viešpaties Apreiškimo iškilmė.
 • Kovo 27, 28 ir 29 d. – Gavėnios rekolekcijos.
  • Šeštadienį (kovo 28 d.) Šv. Mišios sekmadienio tvarka (9, 12 ir 18 val.)
  • Rekolekcijų metu rinkliava skirta kunigų seminarijų, studijuojančių kunigų ir jaunimo organizacijų išlaikymui.
  • Rekolekcijoms vadovaus – vysk. Jonas Kauneckas.
Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija 
Vytauto g. 14, 70140 Vilkaviškis, Lietuva

Įmonės kodas:  191298828
Įmonės sąskaita:  LT13 4010 0401 0009 1538

El. paštas:  vilkaviskioparapija@gmail.com
Telefonas: 8 (342) 53393