Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos apsilankymo katedros PARAPIJA

Gruodžio mėnesio skelbimai

 • Lapkričio 28 d. – Pirmas Advento sekmadienis: Per visą adventą Kalėdaičius galima įsigyti Katedros zakristijoje po Šv. Mišių, kitu laiku – parapijos raštinėje.
  • Rarotų pamaldos, kurių metu giedosime Švč. M. Marijos valandas: Sekmadieniais – 8.20 val. išstačius Švč. Sakramentą; šiokiadieniais – 7.45 val., šeštadieniais – 8.45 val.
 • Gruodžio 2 d. – pirmasis mėnesio ketvirtadienis: Nuo 8.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija. 8 ir 18 val. Šv. Mišios už sergančius. (lapelius su sergančių vardais ir aukas palikite aukų dėžutėje prie altoriaus). Atraskime laiko dienos metu užeiti pas Viešpatį, kuris tavęs laukia…
 • Gruodžio 3 d. – pirmasis mėnesio penktadienis: 8 val. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.
 • Gruodžio 4 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis: 18 val. Šv. Mišios padėkos intencija ir už geradarius.
 • Gruodžio 5 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis: 12 val. Šv. Mišios už parapiją ir pašaukimus.
 • Gruodžio 6 d. – pirmasis mėnesio pirmadienis: 18 val. Šv. Mišios už mirusius aukojusiųjų intencijomis.
 • Gruodžio 7 d. – pirmasis mėnesio antradienis: 8 val. Šv. Mišios į Šv. Antaną aukojusiųjų intencijomis. Po Šv. Mišių palaiminimas šv. Antano relikvija.
 • Gruodžio 8 d. – Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Iškilmė. Šv. Mišios į Švč. M. Mariją aukojusiųjų intencijomis.
 • Gruodžio 17 – 19 d. – Advento rekolekcijos. Rekolekcijas pradėsime penktadienį (17 d.) 18 val. Šv. Mišiomis ir Himnu į Šv. Dvasią. Šeštadienį (18 d.) Šv. Mišios Katedroje sekmadienio tvarka – 9, 12 ir 18 val. Rinkliava skirta seminarijos, studijuojančių kunigų ir jaunimo sielovados reikmėms. Paruoškime širdis Kūdikėlio Kristaus gimimui.
 • Gruodžio 24 d. – Kūčios. Šv. Mišios 8 val. Vakare 18 val. Šv. Mišių NEBUS. 22 val. Prakartėlės pašventinimas ir pirmosios Kalėdų – Piemenėlių – Šv. Mišios.
 • Gruodžio 25 d. – Kristaus gimimas – Šv. Kalėdos. Šv. Mišios sekmadienio tvarka – 9, 12 ir 18 val. 13 val. Šv. Mišių Šv. Kryžiaus – mažojoje bažnyčioje – nebus.
 • Gruodžio 26 d. – Antroji Kalėdų diena. Šventosios Šeimos – Jėzaus, Marijos ir Juozapo – iškilmė. Meldžiamės už šeimas. 11 val. Šv. Mišios Antupių ir Pūstapėdžių koplyčiose.
 • Gruodžio 27 d. – pirmadienis – Šv. Apaštalo ir Evangelisto Jono šventė. Pagal tradiciją 18 val. Šv. Mišiose bus šventinamas vynas.
 • Gruodžio 28 d. – antradienis – Šv. Nekaltųjų vaikelių, kankinių šventė.
 • Gruodžio 31 d. – penktadienis- Paskutinė metų diena. 17.45 val. – Prieš vakaro Šv. Mišias bus giedamos egzekvijos už visus šiais metais mirusiuosius.
  • 18 val. Šv. Mišiose melsimės padėkos ir atsiprašymo intencijomis. Jas užbaigsime himnu „Tave Dieve garbinam“.
 • Sausio 1 d. – Švč. M. Marijos – Dievo Gimdytojos iškilmė. Naujieji Metai. Šv. Mišios sekmadienio tvarka (9, 12 ir 18 val.) Visas Šv. Mišias pradėsim himnu „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“ (Už pamaldų dalyvavimą Šv. Mišiose, kuriose kalbamas arba giedamas himnas „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“ suteikiami visuotiniai atlaidai.)

Laimingų Naujųjų Metų!!!

Vilkaviškio Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija 
Vytauto g. 14, 70140 Vilkaviškis, Lietuva

Įmonės kodas:  191298828
Įmonės sąskaita:  LT13 4010 0401 0009 1538

El. paštas:  vilkaviskioparapija@gmail.com
Telefonas: 8 (342) 53393